Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผู้บริหาร มร.นว. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:18 น.
วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

    วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี จากนั้นร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี จากนั้นร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:18 น.

สถานที่จัดงาน
วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23