Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2562 รอบ 2 โควต้า

วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 เวลา 14:48 น.

    เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนักศึกษาทั้ง 5 คณะ มารายงานตัวครบ 100% ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ยังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงเดือนมิถุนายน สาขาดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ http://regis.nsru.ac.th/pr/ ???? สมัครเข้าศึกาษาต่อได้ที่เว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/pr/ ???? ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัคร http://bit.ly/asknsru ☎ 0-5621-9100 ต่อ 1200, 1204, 1206, 1208 หรือ 097-924-5217
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนักศึกษาทั้ง 5 คณะ มารายงานตัวครบ 100% ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ยังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงเดือนมิถุนายน สาขาดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ http://regis.nsru.ac.th/pr/ ???? สมัครเข้าศึกาษาต่อได้ที่เว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/pr/ ???? ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัคร http://bit.ly/asknsru ☎ 0-5621-9100 ต่อ 1200, 1204, 1206, 1208 หรือ 097-924-5217

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 เวลา 14:48 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23