Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

31​ มีนาคม​ วันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:20 น.
ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์​

    ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ ดร.บัญญัติ​ ช​ำ​นา​ญ​กิจ​ อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​นครสวรรค์​ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์​วุฒิ​ชัย​ ประภากิตติรัตน์​ รองอธิการบดี​ และบุคลากร​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​นครสวรรค์​ ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดนครสวรรค์​ ประจำปี​ 2562 เมื่อวันที่​ 31​ มีนาคม​ 2562​ ณ​ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์​ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​นครสวรรค์​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า​ ตรงกับวันที่​ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3​ ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้นทรงปกครองบ้านเมือง ให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งด้านการเมือง การทหาร ที่ทรงทำนุบำรุงและสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้ ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตล่วงเลยมา 43 ปี พระองค์ก็ยังได้โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ "เงินถุงแดง" ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตย ไว้ได้จนทุกวันนี้
ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ ดร.บัญญัติ​ ช​ำ​นา​ญ​กิจ​ อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​นครสวรรค์​ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์​วุฒิ​ชัย​ ประภากิตติรัตน์​ รองอธิการบดี​ และบุคลากร​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​นครสวรรค์​ ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดนครสวรรค์​ ประจำปี​ 2562 เมื่อวันที่​ 31​ มีนาคม​ 2562​ ณ​ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์​ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​นครสวรรค์​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า​ ตรงกับวันที่​ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3​ ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้นทรงปกครองบ้านเมือง ให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งด้านการเมือง การทหาร ที่ทรงทำนุบำรุงและสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้ ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตล่วงเลยมา 43 ปี พระองค์ก็ยังได้โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ "เงินถุงแดง" ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตย ไว้ได้จนทุกวันนี้

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:20 น.

สถานที่จัดงาน
ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์​

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23