Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดค่ายแนะแนว Start your life หมึกสีน้ำเงิน

วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 17:27 น.
ห้องประชุมชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานค่ายแนะแนว Start your life by หมึกสีน้ำเงิน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดงานค่ายแนะแนว Start your life by หมึกสีน้ำเงิน โดยเชิญวิทยากร คุณศิวดล จันทนเสวี (คุณท็อฟฟี่สามบาทห้าสิบ) และคุณณิชารีย์ อ้วนสะอาด (คุณกี้) มิสแกรนด์ตาก 2018 มาบรรยายให้ความรู้และแนะแนวทางสู่การศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภายในงานมีฐานกิจกรรม บูธวิชาการ และการประกวดการแสดง (เต้นคัฟเวอร์) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมงาน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานค่ายแนะแนว Start your life by หมึกสีน้ำเงิน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดงานค่ายแนะแนว Start your life by หมึกสีน้ำเงิน โดยเชิญวิทยากร คุณศิวดล จันทนเสวี (คุณท็อฟฟี่สามบาทห้าสิบ) และคุณณิชารีย์ อ้วนสะอาด (คุณกี้) มิสแกรนด์ตาก 2018 มาบรรยายให้ความรู้และแนะแนวทางสู่การศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภายในงานมีฐานกิจกรรม บูธวิชาการ และการประกวดการแสดง (เต้นคัฟเวอร์) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมงาน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 17:27 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23