Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ "กาลครั้งหนึ่ง ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์"

วันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เวลา 17:34 น.
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

    ขอเชิญชวนคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ "กาลครั้งหนึ่ง ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์" ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑) ประเภทภาพถ่าย แลนส์สเคป (Landscape) หรือ ภาพวิวทิวทัศน์ ๒) ประเภทภาพถ่ายบุคคล หรือ ภาพเซลฟี (Selfie) ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nsru.ac.th/th/news/2451
ขอเชิญชวนคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ "กาลครั้งหนึ่ง ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์" ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑) ประเภทภาพถ่าย แลนส์สเคป (Landscape) หรือ ภาพวิวทิวทัศน์ ๒) ประเภทภาพถ่ายบุคคล หรือ ภาพเซลฟี (Selfie) ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nsru.ac.th/th/news/2451

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เวลา 17:34 น.

สถานที่จัดงาน
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23