Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สวยงาม! อาจารย์-เจ้าหน้าที่ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมแต่งชุดจีนรับเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เวลา 17:16 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันนี้ (29 ม.ค.62) คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมแต่งกายชุดจีน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ตามนโยบายจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ โดยคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ปากน้ำโพ ได้มีกำหนดจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ "103 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ เมืองสวรรค์แห่งศรัทธา" ฉลองเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ ประจำปี 2561-2562 ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. - 9 ก.พ.2562 #103ปีตรุษจีนปากน้ำโพเมืองสวรรค์แห่งศรัทธา #ปักน่ำโพโหงวซก #เมืองคนจีน5ภาษา
วันนี้ (29 ม.ค.62) คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมแต่งกายชุดจีน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ตามนโยบายจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ โดยคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ปากน้ำโพ ได้มีกำหนดจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ "103 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ เมืองสวรรค์แห่งศรัทธา" ฉลองเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ ประจำปี 2561-2562 ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. - 9 ก.พ.2562 #103ปีตรุษจีนปากน้ำโพเมืองสวรรค์แห่งศรัทธา #ปักน่ำโพโหงวซก #เมืองคนจีน5ภาษา

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เวลา 17:16 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23