Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขบวนไฟพระฤกษ์ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ "นครสวรรค์ศึกษาเกมส์"

วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เวลา 19:11 น.
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    22 มกราคม 2562 จังหวัดนครสวรรค์ จัดขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้อัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์ศึกษาเกมส์" ขึ้นสู่ขบวนรถ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และได้เคลื่อนขบวนไปยังสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประกอบในพิธีเปิดการแข่งขัน มีนักเรียน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และโรงเรียนต่างๆ ร่วมขบวน
22 มกราคม 2562 จังหวัดนครสวรรค์ จัดขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้อัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์ศึกษาเกมส์" ขึ้นสู่ขบวนรถ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และได้เคลื่อนขบวนไปยังสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประกอบในพิธีเปิดการแข่งขัน มีนักเรียน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และโรงเรียนต่างๆ ร่วมขบวน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เวลา 19:11 น.

สถานที่จัดงาน
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23