Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

"นครสวรรค์ศึกษาเกมส์" กีฬาฮอกกี้กลางแจ้งเริ่มแล้วที่ ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เวลา 11:19 น.
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อเช้าวันที่ 22 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้กลางแจ้ง "นครสวรรค์ศึกษาเกมส์" เป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้กลางแจ้ง ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์ศึกษาเกมส์" ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.สุชาติ จันทร์ดอกไม้ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสนามจัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้กลางแจ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่วงการกีฬาของชาติ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา และคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมทีมชาติในการแข่งขันกีฬาระดับชาติต่อไป โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ในครั้งนี้ทั้งสิ้น 10 เขตการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภทกีฬา คือ กีฬาฮอกกี้กลางแจ้งทีมชาย และกีฬาฮอกกี้กลางแจ้งทีมหญิง โดยจะมีการแข่งขันทุกวันระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2562 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เมื่อเช้าวันที่ 22 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้กลางแจ้ง "นครสวรรค์ศึกษาเกมส์" เป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้กลางแจ้ง ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์ศึกษาเกมส์" ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.สุชาติ จันทร์ดอกไม้ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสนามจัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้กลางแจ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่วงการกีฬาของชาติ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา และคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมทีมชาติในการแข่งขันกีฬาระดับชาติต่อไป โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ในครั้งนี้ทั้งสิ้น 10 เขตการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภทกีฬา คือ กีฬาฮอกกี้กลางแจ้งทีมชาย และกีฬาฮอกกี้กลางแจ้งทีมหญิง โดยจะมีการแข่งขันทุกวันระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2562 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เวลา 11:19 น.

สถานที่จัดงาน
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23