Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขาศิลปกรรม NSRU จัดแสดงงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ "IS HE ART"

วันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 18:31 น.
ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์

    สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ จัดแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ "IS HE ART" (เพราะศิลปะ มันอยู่ในหัวใจ) ณ บริเวณชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากนายสันติ คุณาวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทแฟรี่แลนด์สรรพสินค้าเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยนิทรรศการศิลปนิพนธ์ "IS HE ART" (เพราะศิลปะ มันอยู่ในหัวใจ) จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5-19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ บริเวณชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ จ.นครสวรรค์ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ฟรี
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ จัดแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ "IS HE ART" (เพราะศิลปะ มันอยู่ในหัวใจ) ณ บริเวณชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากนายสันติ คุณาวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทแฟรี่แลนด์สรรพสินค้าเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยนิทรรศการศิลปนิพนธ์ "IS HE ART" (เพราะศิลปะ มันอยู่ในหัวใจ) จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5-19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ บริเวณชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ จ.นครสวรรค์ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ฟรี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 18:31 น.

สถานที่จัดงาน
ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23