Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สมาคมศิษย์เก่า มร.นว. ประชุมใหญ่ เตรียมงานคืนสู่เหย้า 10 พ.ย.นี้

วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 14:00 น.
ห้องอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี

    เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยทีประชุมมีการหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานคืนสู่เหย้าชาวเขียว-เหลือง ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 96 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ เสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ให้มีความสนุกสนานในบรรดาศิษย์เก่าทุกรุ่น และเป็นการเสริมสร้างศรัทธา ความรักที่มีต่อสถาบัน ตลอดจนสร้างภาพพจน์ที่ดีให้สังคมได้รับรู้ถึงความก้าวหน้า ความมั่นคง ยั่งยืน อันเป็นความภาคภูมิใจของบรรดาศิษย์เก่า และสังคม สำหรับกิจกรรมในงาน เวลา 17.00 น. ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าสู่งาน จากนั้นรับชมวีดิทัศน์ประวัติและผลงานในรอบ 96 ปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการประกวด "ขวัญดาว" "ขวัญเดือน" และสนุกสนานกับลีลาศรำวง กับวงดนตรีสุนทราภรณ์ ซึ่งรายได้จากการจัดงานจะนำสมทบทุนสมาคมฯ เพื่อใช้ในการทำนุบำรุงมหาวิทยาลัยฯ และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต่อไป #96ปีราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU ----------------------------------------------------------- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ‪มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th ‪Facebook : nsrunews https://www.facebook.com/nsrunews/ ‪Youtube : NSRU Channel https://bit.ly/2QXCbrC ‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1 Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยทีประชุมมีการหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานคืนสู่เหย้าชาวเขียว-เหลือง ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 96 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ เสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ให้มีความสนุกสนานในบรรดาศิษย์เก่าทุกรุ่น และเป็นการเสริมสร้างศรัทธา ความรักที่มีต่อสถาบัน ตลอดจนสร้างภาพพจน์ที่ดีให้สังคมได้รับรู้ถึงความก้าวหน้า ความมั่นคง ยั่งยืน อันเป็นความภาคภูมิใจของบรรดาศิษย์เก่า และสังคม สำหรับกิจกรรมในงาน เวลา 17.00 น. ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าสู่งาน จากนั้นรับชมวีดิทัศน์ประวัติและผลงานในรอบ 96 ปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการประกวด "ขวัญดาว" "ขวัญเดือน" และสนุกสนานกับลีลาศรำวง กับวงดนตรีสุนทราภรณ์ ซึ่งรายได้จากการจัดงานจะนำสมทบทุนสมาคมฯ เพื่อใช้ในการทำนุบำรุงมหาวิทยาลัยฯ และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต่อไป #96ปีราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU ----------------------------------------------------------- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ‪มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th ‪Facebook : nsrunews https://www.facebook.com/nsrunews/ ‪Youtube : NSRU Channel https://bit.ly/2QXCbrC ‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1 Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 14:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23