Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผู้ว่าฯ นครสวรรค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ แข่งกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ณ ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 19:37 น.
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ จ.นครสวรรค์ ร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างทีมหน่วยงานราชการในจังหวัดนครสวรรค์ และทีมอาจารย์-บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้หัวหน้า และบุคลากร ส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ได้ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ จ.นครสวรรค์ ร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างทีมหน่วยงานราชการในจังหวัดนครสวรรค์ และทีมอาจารย์-บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้หัวหน้า และบุคลากร ส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ได้ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 19:37 น.

สถานที่จัดงาน
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23