Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผู้บริหาร มร.นว. ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ วัดเขากบ จ.นครสวรรค์

วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:15 น.
บริเวณเชิงเขากบ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ)

    วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ภาสกร วรอาจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) ณ บริเวณเชิงเขากบ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีที่สืบทอดมาช้านานโดยพระภิกษุสงฆ์ นำโดยพระเดชพระคุณพระราชรัตนเวที เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ จะเดินลงจากเขากบทางบันไดเรียงเป็นแถว โดยมีขบวนนางฟ้า กลองยาว เดินนำพระสงฆ์ลงมาจากยอดเขากบ เพื่อลงมายังเชิงเขา รับบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้งจากผู้มาร่วมทำบุญตักบาตร ซึ่งมีประชาชนมาร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ตามตำนานการตักบาตรเทโว เล่าว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่างๆ ของอินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นบิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดา ซึ่งหลังประสูติพระองค์ ได้ 7 วัน ก็สิ้นพระชนม์และได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ฉะนั้น ในพรรษาที่ 7 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะ ประชาชนพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น การทำบุญตักบาตรในวันนั้น จึงได้ชื่อว่าตักบาตรเทโวโรหนะ ต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียงตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น จึงนิยมตักบาตรเทโวกันจนเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้ #96ปีราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 - รอบโควต้าพิเศษ ที่มหาวิทยาลัย 1-30 พ.ย.61 - รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน 1-15 ธ.ค.61 www.nsru.ac.th ----------------------------------------------------------- เรื่อง : อภิชาติ จุมพล ภาพ : อภิชาติ จุมพล, ประดิษฐ์ สนธิรักษ์ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ‪มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th ‪Facebook : nsrunews ‪Youtube : NSRU Channel https://bit.ly/2QXCbrC ‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1 Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ภาสกร วรอาจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) ณ บริเวณเชิงเขากบ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีที่สืบทอดมาช้านานโดยพระภิกษุสงฆ์ นำโดยพระเดชพระคุณพระราชรัตนเวที เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ จะเดินลงจากเขากบทางบันไดเรียงเป็นแถว โดยมีขบวนนางฟ้า กลองยาว เดินนำพระสงฆ์ลงมาจากยอดเขากบ เพื่อลงมายังเชิงเขา รับบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้งจากผู้มาร่วมทำบุญตักบาตร ซึ่งมีประชาชนมาร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ตามตำนานการตักบาตรเทโว เล่าว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่างๆ ของอินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นบิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดา ซึ่งหลังประสูติพระองค์ ได้ 7 วัน ก็สิ้นพระชนม์และได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ฉะนั้น ในพรรษาที่ 7 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะ ประชาชนพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น การทำบุญตักบาตรในวันนั้น จึงได้ชื่อว่าตักบาตรเทโวโรหนะ ต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียงตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น จึงนิยมตักบาตรเทโวกันจนเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้ #96ปีราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 - รอบโควต้าพิเศษ ที่มหาวิทยาลัย 1-30 พ.ย.61 - รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน 1-15 ธ.ค.61 www.nsru.ac.th ----------------------------------------------------------- เรื่อง : อภิชาติ จุมพล ภาพ : อภิชาติ จุมพล, ประดิษฐ์ สนธิรักษ์ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ‪มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th ‪Facebook : nsrunews ‪Youtube : NSRU Channel https://bit.ly/2QXCbrC ‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1 Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:15 น.

สถานที่จัดงาน
บริเวณเชิงเขากบ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ)

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23