Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธี​จุด​เทียน​น้อมรำลึก​ รัชกาลที่​ 5​ วันปิยะมหาราช​

วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 16:17 น.
มณฑลพิธี สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำบุคลากร และผู้นำนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จังหวัดนครสวรรค์ ณ มณฑลพิธี สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำบุคลากร และผู้นำนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จังหวัดนครสวรรค์ ณ มณฑลพิธี สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 16:17 น.

สถานที่จัดงาน
มณฑลพิธี สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23