Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.5 จ.นครสวรรค์

วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 14:03 น.
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากร และผู้นำนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากร และผู้นำนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 14:03 น.

สถานที่จัดงาน
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23