Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ชาวราชภัฏนครสวรรค์​ ร่วม​กิจกรรม​น้อมรำลึก​ รัชกาลที่ 9 จ.นครสวรรค์

วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:50 น.
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    วันที่ 13 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมบุคลากร และนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์​ ร่วม​กิจกรรม​น้อมรำลึก​ เนื่องใน​วัน​คล้าย​วัน​สวรรคต​ พระบาท​สมเด็จ​พระ​ปรมินทร​มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​ บรม​นาถ​บพิตร​ จังหวัด​นครสวรรค์​​ ณ​ มณฑล​พิธี​ สนามหน้าศาลากลาง จ.นครสวรรค์​ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมบุคลากร และนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์​ ร่วม​กิจกรรม​น้อมรำลึก​ เนื่องใน​วัน​คล้าย​วัน​สวรรคต​ พระบาท​สมเด็จ​พระ​ปรมินทร​มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​ บรม​นาถ​บพิตร​ จังหวัด​นครสวรรค์​​ ณ​ มณฑล​พิธี​ สนามหน้าศาลากลาง จ.นครสวรรค์​ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:50 น.

สถานที่จัดงาน
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23