Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 จ.นครสวรรค์

วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:42 น.

    วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิกาบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนโยบาย อาจารย์ภาสกร วรอาจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร ณ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นในเวลา 08.30 น. ร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิกาบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนโยบาย อาจารย์ภาสกร วรอาจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร ณ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นในเวลา 08.30 น. ร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:42 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23