Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมคนของพระราชา น้อมศิระกรานองค์ภูมินทร์

วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:32 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    12 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธาน เนื่องในวาระครบ 2 ปีของการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “คนของพระราชา น้อมศิระกรานองค์ภูมินทร์” ณ บริเวณปะรำพิธีด้านหน้าอาคารศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) โดยร่วมน้อมรำลึกในพระหากรุณาธิคุณ ร่วมร้องเพลง "รักพ่อไม่มีวันพอเพียง" และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร 19 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระราชรัตนเวที เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับพระราชทานนาม "ราชภัฏ" จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นชื่อประจำมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง พระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ เป็นตราประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม " ราชภัฏ" หมายความว่า "คนของพระราชา"
12 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธาน เนื่องในวาระครบ 2 ปีของการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “คนของพระราชา น้อมศิระกรานองค์ภูมินทร์” ณ บริเวณปะรำพิธีด้านหน้าอาคารศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) โดยร่วมน้อมรำลึกในพระหากรุณาธิคุณ ร่วมร้องเพลง "รักพ่อไม่มีวันพอเพียง" และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร 19 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระราชรัตนเวที เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับพระราชทานนาม "ราชภัฏ" จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นชื่อประจำมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง พระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ เป็นตราประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม " ราชภัฏ" หมายความว่า "คนของพระราชา"

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:32 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23