Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สมาคมศิษย์เก่า มร.นว. แถลงข่าวจัดงาน คืนสู่เหย้าชาว เขียว-เหลือง

วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:14 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์ ประธานจัดงาน "คืนสู่เหย้า ชาวเขียว-เหลือง" ร่วมกันแถลงข่าว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดจัดงานคืนสู่เหย้า เขียว-เหลือง ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง เป็นการเสริมสร้างความศรัทธา ความรักที่มีต่อสถาบัน และเผยแพร่ชื่อเสียงให้สังคมได้รับรู้ถึงความก้าวหน้า อันเป็นความภาคภูมิใจของบรรดาศิษย์เก่าและสังคม ทั้งยังเป็นพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าทุกรุ่น โดยท่านจะได้สนุกสนานกับลีลาศ รำวง กับวงสุนทราภรณ์วงใหญ่ ซึ่งจัดจำหน่ายบัตรราคาโต๊ะละ 2,400 บาท มี 8 ที่นั่ง และนอกจากนี้ยังได้จัดทำป้ายเพื่อสนับสนุนการจัดงานป้ายละ 2,000 บาท ท่านที่ประสงค์จะจองโต๊ะ และร่วมสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าทุกท่าน หรือ โทร. 089-9601518 , 089-6408211 , 081-3797134 , 081-9712998
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์ ประธานจัดงาน "คืนสู่เหย้า ชาวเขียว-เหลือง" ร่วมกันแถลงข่าว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดจัดงานคืนสู่เหย้า เขียว-เหลือง ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง เป็นการเสริมสร้างความศรัทธา ความรักที่มีต่อสถาบัน และเผยแพร่ชื่อเสียงให้สังคมได้รับรู้ถึงความก้าวหน้า อันเป็นความภาคภูมิใจของบรรดาศิษย์เก่าและสังคม ทั้งยังเป็นพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าทุกรุ่น โดยท่านจะได้สนุกสนานกับลีลาศ รำวง กับวงสุนทราภรณ์วงใหญ่ ซึ่งจัดจำหน่ายบัตรราคาโต๊ะละ 2,400 บาท มี 8 ที่นั่ง และนอกจากนี้ยังได้จัดทำป้ายเพื่อสนับสนุนการจัดงานป้ายละ 2,000 บาท ท่านที่ประสงค์จะจองโต๊ะ และร่วมสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าทุกท่าน หรือ โทร. 089-9601518 , 089-6408211 , 081-3797134 , 081-9712998

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:14 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23