Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับสมัครนักศึกษาใหม่​ ปีการศึกษา​ 2562 รอบที่​ 1​ แฟ้มสะสมงาน​ 1-15​ ธ.ค.61

วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:36 น.
มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​นครสวรรค์​

    ????มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​นครสวรรค์​???? ????รับสมัครนักศึกษาใหม่​ ปีการศึกษา​ 2562 ????️ รอบโควต้าพิเศษ​ ที่มหาวิทยาลัย​ 1-30​ พ.ย.61 ????️ รอบที่​ 1​ แฟ้มสะสมงาน​ 1-15​ ธ.ค.61 ดูรายละเอียดได้ที่ http://regis.nsru.ac.th/pr/ #96ปีราชภัฏนครสวรรค์​ #NSRU "แหล่งเรียนรู้​ สร้างสรรค์​ภูมิ​ปัญญา​ เพื่อ​การพัฒนา​ท้องถิ่น"
????มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​นครสวรรค์​???? ????รับสมัครนักศึกษาใหม่​ ปีการศึกษา​ 2562 ????️ รอบโควต้าพิเศษ​ ที่มหาวิทยาลัย​ 1-30​ พ.ย.61 ????️ รอบที่​ 1​ แฟ้มสะสมงาน​ 1-15​ ธ.ค.61 ดูรายละเอียดได้ที่ http://regis.nsru.ac.th/pr/ #96ปีราชภัฏนครสวรรค์​ #NSRU "แหล่งเรียนรู้​ สร้างสรรค์​ภูมิ​ปัญญา​ เพื่อ​การพัฒนา​ท้องถิ่น"

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:36 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​นครสวรรค์​

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23