Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

"คืนสู่เหย้า ชาวเขียว-เหลือง" ฉลองครบรอบ 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 16:04 น.
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานคืนสู่เหย้าชาว เขียวเหลือง "นานเพียงใด ใจคิดถึง" ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป็นการรพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าทุกรุ่น และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รวมทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานกว่า 3,200 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น แม้จะมีฝนโปรยปรายลงมาบ้าง แต่ผู้ร่วมงานก็ร่วมลีลาศกับวงสุนทราภรณ์กันอย่างสนุกสนาน #96ปีราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU ภาพโดย NSRU PHOTO CLUB​ ----------------------------------------------------------- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ‪มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th ‪Facebook : nsrunews https://www.facebook.com/nsrunews/ ‪Youtube : NSRU Channel https://bit.ly/2QXCbrC ‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1 Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานคืนสู่เหย้าชาว เขียวเหลือง "นานเพียงใด ใจคิดถึง" ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป็นการรพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าทุกรุ่น และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รวมทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานกว่า 3,200 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น แม้จะมีฝนโปรยปรายลงมาบ้าง แต่ผู้ร่วมงานก็ร่วมลีลาศกับวงสุนทราภรณ์กันอย่างสนุกสนาน #96ปีราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU ภาพโดย NSRU PHOTO CLUB​ ----------------------------------------------------------- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ‪มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th ‪Facebook : nsrunews https://www.facebook.com/nsrunews/ ‪Youtube : NSRU Channel https://bit.ly/2QXCbrC ‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1 Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 16:04 น.

สถานที่จัดงาน
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23