Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ฉลองครบรอบ 96 ปี ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:39 น.
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 18 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ฉลองครบรอบ 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 โดยมีการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล 7 คน แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี 13 ปี และ 15 ปี กีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย - ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ 18 ปี และการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมคู่ชาย ทีมคู่หญิง ซึ่งมีเยาวชนสนใจเข้าร่วมการแข่งขันรวมทุกกีฬากว่า 200 ทีม
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ฉลองครบรอบ 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 โดยมีการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล 7 คน แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี 13 ปี และ 15 ปี กีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย - ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ 18 ปี และการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมคู่ชาย ทีมคู่หญิง ซึ่งมีเยาวชนสนใจเข้าร่วมการแข่งขันรวมทุกกีฬากว่า 200 ทีม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:39 น.

สถานที่จัดงาน
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23