Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และเจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 15:00 น.
วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์และวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และเจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 น. ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์และวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และเจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 น. ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 15:00 น.

สถานที่จัดงาน
วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23