Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ติดตาม​การดำเนินงานตามนโยบาย​รัฐบาล​

วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 16:37 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์​คลินิก นายแพทย์​อุดม คชินทร รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุม ในโอกาส​ลงพื้นที่ติดตาม​การดำเนินงานตามนโยบาย​รัฐบาล​ กลุ่มจังหวัด​ภาคเหนือ​ตอน​ล่าง​ 2 ณ ห้องประชุม​ร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​นครสวรรค์​ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาให้การต้อนรับ จากนั้นรัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยม​ผลการดำเนิน​งาน​พัฒนา​ท้องถิ่น​ม.ราชภัฏ​นครสวรรค์​ ณ วัดคลองคาง จ.นครสวรรค์​
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์​คลินิก นายแพทย์​อุดม คชินทร รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุม ในโอกาส​ลงพื้นที่ติดตาม​การดำเนินงานตามนโยบาย​รัฐบาล​ กลุ่มจังหวัด​ภาคเหนือ​ตอน​ล่าง​ 2 ณ ห้องประชุม​ร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​นครสวรรค์​ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาให้การต้อนรับ จากนั้นรัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยม​ผลการดำเนิน​งาน​พัฒนา​ท้องถิ่น​ม.ราชภัฏ​นครสวรรค์​ ณ วัดคลองคาง จ.นครสวรรค์​

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 16:37 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23