Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและกิจกรรมขบวนแปรอักษรแสดงความอาลัย

วันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 00:00 น.
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 00:00 น.

สถานที่จัดงาน
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23