Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม จีน-ไทย

วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:05 น.

    วันที่ 2 พ.ค. 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง The Belt and Road" และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย ณ ห้องดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทพัฒนาการศึกษาจีน-ไทย จำกัด ฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 2 พ.ค. 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง The Belt and Road" และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย ณ ห้องดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทพัฒนาการศึกษาจีน-ไทย จำกัด ฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:05 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23