Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 10:10 น.
ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์

    25 เมษายน พ.ศ.2561 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ไกรวิริยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายวีระ กิจเฉย นายกองค์การบริหารนักศึกษา และนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
25 เมษายน พ.ศ.2561 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ไกรวิริยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายวีระ กิจเฉย นายกองค์การบริหารนักศึกษา และนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 10:10 น.

สถานที่จัดงาน
ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23