Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ชมรมช่อพะยอม จัดรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์

วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14:14 น.

    วันที่ 20 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมมอบดอกไม้ รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส ชมรมช่อพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ร้านอาหารบ้านสกุลดาว ทั้งนี้อธิกาบดีได้กล่าวรายงานความคืบหน้าการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พร้อมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิงศักดิ์สิทธิ์อำนวยอวยพรให้อาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการทุกท่าน มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศรี บุญสุวรรณ ประธานชมรมช่อพะยอม ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน และจะจัดงานนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกท่านได้มาพบปะกัน
วันที่ 20 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมมอบดอกไม้ รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส ชมรมช่อพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ร้านอาหารบ้านสกุลดาว ทั้งนี้อธิกาบดีได้กล่าวรายงานความคืบหน้าการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พร้อมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิงศักดิ์สิทธิ์อำนวยอวยพรให้อาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการทุกท่าน มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศรี บุญสุวรรณ ประธานชมรมช่อพะยอม ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน และจะจัดงานนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกท่านได้มาพบปะกัน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14:14 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23