Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 18:29 น.
หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 18.29 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
2. ให้นักศึกษาพร้อมกัน เวลา 17.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางฯ
3. ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษามาเพื่อบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
4. ให้นักศึกษาเตรียมเทียนสีขาวมา คนละ 2 แท่ง
5. แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ #ห้ามใส่กางเกงยีนส์ #ห้ามใส่กระโปรงจีบรอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 18.29 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
2. ให้นักศึกษาพร้อมกัน เวลา 17.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางฯ
3. ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษามาเพื่อบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
4. ให้นักศึกษาเตรียมเทียนสีขาวมา คนละ 2 แท่ง
5. แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ #ห้ามใส่กางเกงยีนส์ #ห้ามใส่กระโปรงจีบรอบ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 18:29 น.

สถานที่จัดงาน
หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23