Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ธนาคารกรุงไทย(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14:00 น.

    วันนี้เวลา 15.00 น. ทางธนาคารกรุงไทย(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) เข้าพบอธิการบดี เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 100,000 บาท ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันนี้เวลา 15.00 น. ทางธนาคารกรุงไทย(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) เข้าพบอธิการบดี เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 100,000 บาท ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14:00 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23