Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 22ก.พ.61

วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 10:49 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2

    

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 10:49 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23