Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โรงแรมต้นน้ำทำบุญประจำปี

วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13:13 น.
ห้องประชุมบึงบอระเพ็ด ชั้น 3 อาคารต้นน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมบึงบอระเพ็ด ชั้น 3 อาคารต้นน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงแรมต้นน้ำ ร่วมทำบุญถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 และเป็นการทำบุญประจำปีของโรงแรมต้นน้ำ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมบึงบอระเพ็ด ชั้น 3 อาคารต้นน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงแรมต้นน้ำ ร่วมทำบุญถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 และเป็นการทำบุญประจำปีของโรงแรมต้นน้ำ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13:13 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมบึงบอระเพ็ด ชั้น 3 อาคารต้นน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23