Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งาน Books & IT Fair 2018

วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09:00 น.
อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด)

    ขอเชิญร่วมงาน... "บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2018" ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบกับ.... - สัมมนาด้านเทคโนโลยีฯ - เสวนานักเขียน - เปิดหนังสือมีชีวิต เล่มที่ 16 - งานออกร้านจำหน่ายหนังสือ - งานออกร้านจำหน่ายสินค้าไอที - มอบรางวัลสุดยอดนักอ่าน - นักยืม - ดนตรีในสวน - ประกวดร้องเพลง ข้อมูลเพิ่มเติม : 0-5621-9100 ต่อ 1501,1534 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ขอเชิญร่วมงาน... "บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2018" ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบกับ.... - สัมมนาด้านเทคโนโลยีฯ - เสวนานักเขียน - เปิดหนังสือมีชีวิต เล่มที่ 16 - งานออกร้านจำหน่ายหนังสือ - งานออกร้านจำหน่ายสินค้าไอที - มอบรางวัลสุดยอดนักอ่าน - นักยืม - ดนตรีในสวน - ประกวดร้องเพลง ข้อมูลเพิ่มเติม : 0-5621-9100 ต่อ 1501,1534 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน
อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด)


ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ

ประกาศ !!!! สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประกวดร้องเพลงได้โดย คลิกที่ปุ่ม 'รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประกวดร้องเพลง' ด้านล่าง
ประกาศ !!!! ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะในงาน Books & IT Fair 2018@NSRU ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดแข่งขันในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
กำหนดการประกวดร้องเพลง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประกวดร้องเพลง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23