Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ติวเข้มภาษาไทย-อังกฤษ

วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08:00 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการ “เติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ภายในงาน อาทิ จับสลาก ตอบปัญหาชิงรางวัล งานฝีมือกระดาษ สาธิตการทำขนมไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า โครงการ “เติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้พัฒนาศักยภาพในด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่มีส่วนสำคัญในการสอบคัดเลือกเพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ และได้ทราบข้อมูลทางการศึกษาเกี่ยวกับคณะ/สาขาที่ต้องการศึกษาต่อตามความเข้าใจของนักเรียนจากแหล่งข้อมูลตรง โครงการ “เติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย” ได้รับเกียรติจากครูทิวลิป อาจารย์หัชปธัญนนท์ อังก์วราปิยทัช วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ติวเข้ม GAT เชื่องโยง และ ครูแดนเนียล อาจารย์กิตติคุณ อุปโคตร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ติวเข้ม GAT ภาษาอังกฤษ โดยมี นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ และต่างจังหวัด เข้าร่วมโครงการกว่า 700 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังรายละเอียดในข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.nsru.ac.th/th/news/1916
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการ “เติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ภายในงาน อาทิ จับสลาก ตอบปัญหาชิงรางวัล งานฝีมือกระดาษ สาธิตการทำขนมไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า โครงการ “เติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้พัฒนาศักยภาพในด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่มีส่วนสำคัญในการสอบคัดเลือกเพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ และได้ทราบข้อมูลทางการศึกษาเกี่ยวกับคณะ/สาขาที่ต้องการศึกษาต่อตามความเข้าใจของนักเรียนจากแหล่งข้อมูลตรง โครงการ “เติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย” ได้รับเกียรติจากครูทิวลิป อาจารย์หัชปธัญนนท์ อังก์วราปิยทัช วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ติวเข้ม GAT เชื่องโยง และ ครูแดนเนียล อาจารย์กิตติคุณ อุปโคตร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ติวเข้ม GAT ภาษาอังกฤษ โดยมี นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ และต่างจังหวัด เข้าร่วมโครงการกว่า 700 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังรายละเอียดในข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.nsru.ac.th/th/news/1916

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08:00 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23