Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบ 1.1) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:40 น.
หอประชุม ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 27 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเปิดรับสมัครในรอบ 1.1 แฟ้มสะสมงาน ไปเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวในวันนี้กว่า 300 คน สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครรอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมงาน ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. - 28 ก.พ.61 โดยสามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.nsru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.056-219100 ต่อ 1200, 1204 หรือ 1206
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเปิดรับสมัครในรอบ 1.1 แฟ้มสะสมงาน ไปเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวในวันนี้กว่า 300 คน สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครรอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมงาน ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. - 28 ก.พ.61 โดยสามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.nsru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.056-219100 ต่อ 1200, 1204 หรือ 1206

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:40 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุม ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23