Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กรมอนามัย จัดกิจกรรม “Young Love รักเป็น ปลอดภัย” ณ ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:40 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 หน่วยธุรกิจ Women’s Healthcare ของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ได้เข้ามาจัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ครามรู้ในหัวข้อ “Young Love รักเป็น ปลอดภัย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนกว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มนักศึกษา และลดปัญหาการทำแท้งไม่พึงประสงค์ โดยมีกิจกรรมตามบูทต่างๆ ภายในงานมากมาย พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย มีการเสวนาหัวข้อ “Young Love รักเป็น ปลอดภัย” โดย นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลพญาไทย 2 หลังจากจบการเสวนา นพ.สุกมล ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถาม และตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับเพศศึกษา หลังจบการเสวนา สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ได้มอบโล่โครงการ Young Love รักเป็น ปลอดภัย ให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 หน่วยธุรกิจ Women’s Healthcare ของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ได้เข้ามาจัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ครามรู้ในหัวข้อ “Young Love รักเป็น ปลอดภัย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนกว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มนักศึกษา และลดปัญหาการทำแท้งไม่พึงประสงค์ โดยมีกิจกรรมตามบูทต่างๆ ภายในงานมากมาย พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย มีการเสวนาหัวข้อ “Young Love รักเป็น ปลอดภัย” โดย นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลพญาไทย 2 หลังจากจบการเสวนา นพ.สุกมล ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถาม และตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับเพศศึกษา หลังจบการเสวนา สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ได้มอบโล่โครงการ Young Love รักเป็น ปลอดภัย ให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:40 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23