Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    รอบ 1. Portfolio 1/1 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 รอบ 1. Portfolio 1/2 รับสมัครระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 60 ถึง 28 ก.พ. 61 รอบ 2. โควต้า รับสมัครระหว่างวันที่ 26 มี.ค. 61 ถึง 20 เม.ย. 61 รอบ 3. รับตรงร่วมกัน รับสมัครระหว่างวันที่ 9 พ.ค. 61 ถึง 13 พ.ค. 61 รอบ 4. Admission รับสมัครระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. 61 ถึง 10 มิ.ย. 61 รอบ 5. รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ >> http://regis3.nsru.ac.th/register_v2/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. (056) 219-100 ต่อ 1200, 1204 หรือ 1206 ----------------------------------------------------------- #สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน #NSRU #ราชภัฏนครสวรรค์ ----------------------------------------------------------- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ www.nsru.ac.th Facebook : "nsrunews" Line : @nsru Instagram : "nsru_news" Youtube : "NSRU Channel"
รอบ 1. Portfolio 1/1 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 รอบ 1. Portfolio 1/2 รับสมัครระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 60 ถึง 28 ก.พ. 61 รอบ 2. โควต้า รับสมัครระหว่างวันที่ 26 มี.ค. 61 ถึง 20 เม.ย. 61 รอบ 3. รับตรงร่วมกัน รับสมัครระหว่างวันที่ 9 พ.ค. 61 ถึง 13 พ.ค. 61 รอบ 4. Admission รับสมัครระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. 61 ถึง 10 มิ.ย. 61 รอบ 5. รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ >> http://regis3.nsru.ac.th/register_v2/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. (056) 219-100 ต่อ 1200, 1204 หรือ 1206 ----------------------------------------------------------- #สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน #NSRU #ราชภัฏนครสวรรค์ ----------------------------------------------------------- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ www.nsru.ac.th Facebook : "nsrunews" Line : @nsru Instagram : "nsru_news" Youtube : "NSRU Channel"

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:30 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23