Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 15/2560

วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 16:20 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

    วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาล้ัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 15/2560 โดยอธิการบดีได้แจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จพระราชดำเนินมาทางวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จ.นครสวรรค์ ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน และนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ เข้าร่วมรับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณหน้าหอพักเทวาพิทักษ์ หอพักเทพธิดา และหอพักสุขาวดี ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เรื่องต่อมาอธิการบดีแจ้งว่า ขณะนี้ศูนย์ประชุมแห่งใหม่ที่ศูนย์ย่านมัทรี ได้ก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ โดยจะขอพระราชทานนามหอประชุมแห่งนี้ต่อไป บริเวณทางแยกวัดมณีวงศ์ ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์ย่านมัทรี ซึ่งที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขณะนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้อนุมัติงบประมาณกว่า 1.3 ล้านบาทเพื่อสร้างป้อมสัญญาณไฟจราจร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปีนี้ คาดว่าจะสามารถลดสถิติอุบัติเหตุบนถนนสายเอเซียจุดทางแยกวัดมณีวงศ์ ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี ได้ถึงร้อยละ 50 ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปิยชาติ อ้นสุวรรณ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครสวรรค์ ที่ได้ช่วยผลักดันเรื่องนี้จนได้การแก้ไข รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้หารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 จะมีการจัดพิธีถวายราชสักการะ และเชิญชวนนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ต่อมาอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้แจ้งในที่ประชุมถึงความคืบหน้าการจัดงานเทศน์มหาชาติมหากุศล ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ ณ บริเวณลานหน้าหอวัฒนธรรม โดยขอให้ทุกหน่วยงานร่วมบอกบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธา และเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาล้ัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 15/2560 โดยอธิการบดีได้แจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จพระราชดำเนินมาทางวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จ.นครสวรรค์ ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน และนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ เข้าร่วมรับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณหน้าหอพักเทวาพิทักษ์ หอพักเทพธิดา และหอพักสุขาวดี ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เรื่องต่อมาอธิการบดีแจ้งว่า ขณะนี้ศูนย์ประชุมแห่งใหม่ที่ศูนย์ย่านมัทรี ได้ก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ โดยจะขอพระราชทานนามหอประชุมแห่งนี้ต่อไป บริเวณทางแยกวัดมณีวงศ์ ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์ย่านมัทรี ซึ่งที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขณะนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้อนุมัติงบประมาณกว่า 1.3 ล้านบาทเพื่อสร้างป้อมสัญญาณไฟจราจร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปีนี้ คาดว่าจะสามารถลดสถิติอุบัติเหตุบนถนนสายเอเซียจุดทางแยกวัดมณีวงศ์ ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี ได้ถึงร้อยละ 50 ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปิยชาติ อ้นสุวรรณ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครสวรรค์ ที่ได้ช่วยผลักดันเรื่องนี้จนได้การแก้ไข รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้หารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 จะมีการจัดพิธีถวายราชสักการะ และเชิญชวนนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ต่อมาอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้แจ้งในที่ประชุมถึงความคืบหน้าการจัดงานเทศน์มหาชาติมหากุศล ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ ณ บริเวณลานหน้าหอวัฒนธรรม โดยขอให้ทุกหน่วยงานร่วมบอกบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธา และเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 16:20 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23