Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ตกแต่งสถานที่พร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 16:02 น.

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดตกแต่งสถานที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม-มัธยม) และหอพักบุคลากรและนักศึกษา บริเวณถนนไกรลาศ เพื่อเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ ภาค 6 และศาลจังหวัดรครสวรรค์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดตกแต่งสถานที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม-มัธยม) และหอพักบุคลากรและนักศึกษา บริเวณถนนไกรลาศ เพื่อเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ ภาค 6 และศาลจังหวัดรครสวรรค์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นี้

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 16:02 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23