Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งานเทศน์มหาชาติมหากุศล ร้อยดวงใจ 95 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:00 น.
บริเวณลานหน้าหอวัฒนธรรม จ.นครสรรค์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    #ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาบุญ เทศน์มหาชาติมหากุศล ม.ราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ อนุโมทนาบุญ และร่วมสืบสานประเพณี ในงาน #เทศน์มหาชาติมหากุศล ร้อยดวงใจ 95 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณลานหน้าหอวัฒนธรรม จ.นครสรรค์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและร่วมอนุโมทนาบุญได้ที่งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 0 มือถือ : 097-924-5105 โทรสาร : 056-882523 และ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 1135 หรือสามารถโอนเงินทำบุญได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่บัญชี : 986-5-96264-0 ชื่อบัญชี : งานเทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #ดูกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nsru.ac.th/th/news/1824
#ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาบุญ เทศน์มหาชาติมหากุศล ม.ราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ อนุโมทนาบุญ และร่วมสืบสานประเพณี ในงาน #เทศน์มหาชาติมหากุศล ร้อยดวงใจ 95 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณลานหน้าหอวัฒนธรรม จ.นครสรรค์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและร่วมอนุโมทนาบุญได้ที่งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 0 มือถือ : 097-924-5105 โทรสาร : 056-882523 และ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 1135 หรือสามารถโอนเงินทำบุญได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่บัญชี : 986-5-96264-0 ชื่อบัญชี : งานเทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #ดูกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nsru.ac.th/th/news/1824

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:00 น.

สถานที่จัดงาน
บริเวณลานหน้าหอวัฒนธรรม จ.นครสรรค์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23