Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผู้บริหารสนามสอบต่างๆ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสอบข้าราชการท้องถิ่น

วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10:00 น.
ห้องประชุมนิมมานรดี ชั้น 9 อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสนามสอบต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมนิมมานรดี ชั้น 9 อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยส่วนใหญ่สนามสอบแต่ละแห่งมีความพร้อมถึง 90% แล้ว และจะสามารถรองรับและบริการผู้มาสอบที่มีจำนวนมากได้อย่างเรียบร้อยด้วยดี
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสนามสอบต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมนิมมานรดี ชั้น 9 อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยส่วนใหญ่สนามสอบแต่ละแห่งมีความพร้อมถึง 90% แล้ว และจะสามารถรองรับและบริการผู้มาสอบที่มีจำนวนมากได้อย่างเรียบร้อยด้วยดี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมนิมมานรดี ชั้น 9 อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23