Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมคณะกรรมการคุมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 18:23 น.
หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    19 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ทุกสนามสอบในจังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ จากนั้นอาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวชี้แจงสิ่งที่ผู้คุมสอบต้องปฏิบัติในวันสอบ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 24 กันยายนนี้ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสอบได้ที่ http://www.nsru.ac.th/th/event/530
19 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ทุกสนามสอบในจังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ จากนั้นอาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวชี้แจงสิ่งที่ผู้คุมสอบต้องปฏิบัติในวันสอบ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 24 กันยายนนี้ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสอบได้ที่ http://www.nsru.ac.th/th/event/530

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 18:23 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23