Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 11:05 น.
วัดนครสวรรค์

    18 กันยายน 2560 ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน ซึึ่งจังหวัดและอำเภอต่างๆ ทั่วประเทศ ได้ดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ตัวแทนแต่ละจังหวัดและอำเภอ เพื่อใช้ประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
18 กันยายน 2560 ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน ซึึ่งจังหวัดและอำเภอต่างๆ ทั่วประเทศ ได้ดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ตัวแทนแต่ละจังหวัดและอำเภอ เพื่อใช้ประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 11:05 น.

สถานที่จัดงาน
วัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23