Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ทุกท่าน ร่วมงานกษีณาลัย '๖๐

วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 18:00 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ทุกท่าน ร่วมงานกษีณาลัย '๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ทุกท่าน ร่วมงานกษีณาลัย '๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 18:00 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 แฟกซ์ : 056-882522-23