Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 ณ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 19:37 น.
จังหวัดนครสวรรค์

    วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยในเวลา 08.00 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยอาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ลานกิจกรรมศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาในเวลา 10.00 น.รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษาฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นเสลา ต้นไม้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ณ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ และในเวลา 18.00 น. รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมนักศึกษาจำนวนกว่า 400 คน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แม่หลวงของปวงชนชาวไทย
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยในเวลา 08.00 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยอาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ลานกิจกรรมศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาในเวลา 10.00 น.รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษาฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นเสลา ต้นไม้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ณ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ และในเวลา 18.00 น. รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมนักศึกษาจำนวนกว่า 400 คน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แม่หลวงของปวงชนชาวไทย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 19:37 น.

สถานที่จัดงาน
จังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23