Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ร่วมพิธีวันจักรี จ.นครสวรรค์

วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 เวลา 11:05 น.
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรบรมราชวงศ์ ของจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ ผู้มีเกียรติ นักศึกษา และประชาชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรบรมราชวงศ์ ของจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ ผู้มีเกียรติ นักศึกษา และประชาชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 เวลา 11:05 น.

สถานที่จัดงาน
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23