Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เด็กนิเทศฯ ปี 3 จัดนิทรรการภาพถ่าย "คนสร้างภาพ"

วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 10:26 น.
บริเวณด้านหน้าห้องเฟื่องฟ้า อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    26 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกวารสารศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมกันจัดนิทรรศการ Journalism Artist "เด็กสร้างภาพ" ณ บริเวณด้านหน้าห้องเฟื่องฟ้า อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงแสดงผลงานภาพถ่ายของนักศึกษา นออกจากภาพสวยๆ หลากหลายมุมมอง หลายสถานที่แล้ว ยังให้ผู้มาร่วมชมนิทรรศการได้ร่วมลุ้นรางวัลพิเศษในงานด้วย นายอรรถพล โลหะ นักศึกษาที่ร่วมจัดแสดงผลงาน ซึ่งได้ถ่ายภาพการปั่นจักรยาน ได้อย่างน่าสนใจ เผยว่า "พอดีเห็นเค้าปั่นจักรยานเป็นแถวเรียงกัน แล้วองค์ประกอบรอบๆ เป็นต้นไม้ คิดว่าน่าจะได้ภาพที่สวยงาม ก็เลยจับภาพนี้มาได้" นอกจากนี้ยังมีผลงานภาพถ่ายสวยๆ อีกหลายภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมชมเป็นอย่างดี
26 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกวารสารศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมกันจัดนิทรรศการ Journalism Artist "เด็กสร้างภาพ" ณ บริเวณด้านหน้าห้องเฟื่องฟ้า อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงแสดงผลงานภาพถ่ายของนักศึกษา นออกจากภาพสวยๆ หลากหลายมุมมอง หลายสถานที่แล้ว ยังให้ผู้มาร่วมชมนิทรรศการได้ร่วมลุ้นรางวัลพิเศษในงานด้วย นายอรรถพล โลหะ นักศึกษาที่ร่วมจัดแสดงผลงาน ซึ่งได้ถ่ายภาพการปั่นจักรยาน ได้อย่างน่าสนใจ เผยว่า "พอดีเห็นเค้าปั่นจักรยานเป็นแถวเรียงกัน แล้วองค์ประกอบรอบๆ เป็นต้นไม้ คิดว่าน่าจะได้ภาพที่สวยงาม ก็เลยจับภาพนี้มาได้" นอกจากนี้ยังมีผลงานภาพถ่ายสวยๆ อีกหลายภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมชมเป็นอย่างดี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 10:26 น.

สถานที่จัดงาน
บริเวณด้านหน้าห้องเฟื่องฟ้า อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23