Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มูลนิธิ SET มอบทุนการศึกษา มร.นว. ภาคเรียนที่ 2/2558 กว่า 1.7 ล้านบาท

วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 10:22 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณ ในพิธีมอบทุน SET และทุนสงเคราะห์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปีเตอร์ สก็อท โรบินสัน ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The Set Foundation) พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในภาคเรียนนี้มีการมอบทุนให้กับนักศึกษา ประเภททุน SET จำนวน 153 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 1,530,000 บาท และประเภททุนสงเคราะห์ จำนวน 50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 250,000 บาท รวมทุน SET และทุนสงเคราะห์ ทั้งสิ้น 1,780,000 บาท มหาวิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณมูลนิธิ SET และผู้ใจบุญทุกท่านจากทั่วโลก ที่ได้เมตตามอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษา ให้สามารถมีทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ และทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณ ในพิธีมอบทุน SET และทุนสงเคราะห์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปีเตอร์ สก็อท โรบินสัน ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The Set Foundation) พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในภาคเรียนนี้มีการมอบทุนให้กับนักศึกษา ประเภททุน SET จำนวน 153 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 1,530,000 บาท และประเภททุนสงเคราะห์ จำนวน 50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 250,000 บาท รวมทุน SET และทุนสงเคราะห์ ทั้งสิ้น 1,780,000 บาท มหาวิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณมูลนิธิ SET และผู้ใจบุญทุกท่านจากทั่วโลก ที่ได้เมตตามอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษา ให้สามารถมีทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ และทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 10:22 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23