Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานชมรมอดีตผู้บริหารราชภัฏ

วันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 10:18 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี และจังหวัดนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทัศนศึกษา ชมรมอดีตผู้บริหารวิทยาลัยครู สถาบัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 12 ซึ่งได้เข้าทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี และจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรคอยให้การต้อนรับ นำเสนอข้อมูล และนำทัศนศึกษา
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทัศนศึกษา ชมรมอดีตผู้บริหารวิทยาลัยครู สถาบัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 12 ซึ่งได้เข้าทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี และจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรคอยให้การต้อนรับ นำเสนอข้อมูล และนำทัศนศึกษา

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 10:18 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี และจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23