Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการปลูกป่าประชาอาสา เทิดไท้องค์ราชา จ.นครสวรรค์

วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:11 น.
บึงบอระเพ็ด

    28 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมโครงการปลูกป่าประชาอาสา เทิดไท้องค์ราชา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณพื้นที่บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงริระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับต้นเสลา พันธุ์ไม้พระราชทาน จังหวัดนครสวรรค์ด้วย
28 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมโครงการปลูกป่าประชาอาสา เทิดไท้องค์ราชา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณพื้นที่บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงริระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับต้นเสลา พันธุ์ไม้พระราชทาน จังหวัดนครสวรรค์ด้วย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:11 น.

สถานที่จัดงาน
บึงบอระเพ็ด

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23