Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 07:00 น.
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    28 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนโยบาย นางสาวกานติมา แสนสิงห์ นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงริระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมพิธี
28 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนโยบาย นางสาวกานติมา แสนสิงห์ นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงริระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมพิธี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 07:00 น.

สถานที่จัดงาน
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23